Kontakt

 

Názov firmy: Urbariát - pozemnkové spoločenstvo 059 18 Spišské Bystré
Sídlo firmy a korešpodenčná adresa: SNP č. 134
05918 Spišské Bystré
Tel., Fax: 052 77921 16
   
Predseda: Ing. Ján Orolín
Mobil: 0915 940 799
Email: urbariat.bystre@stonline.sk
   
Odborný lesný hospodár: Ing. Ján Orolín
Mobil: 0915 940 799
Email: urbariat.bystre@stonline.sk
   
   
   
   


Zväčšiť mapu

Published on