Oznamy

Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva UPS

Vážená pani/pán, srdečne Vás pozývme na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbariát - pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré, ktoré sa uskutoční v jedálni ZŠ v Spišskom Bystrom 31.03.2019 /Nedeľa/ o 14:30 hodine v jed&a [...]

Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

Urbariát - pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré     Úvodné ustanovenie               Urbariát - pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré bolo v súlade       [...]

Oznam o realizovani projektu 8.4 - Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev, ozdravné opatrenia v lesoch

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí. Urbariát pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré získala z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) nenávratný finančný pr&iacut [...]

Oznam o realizovani projektu 8.3 - Projekt na zlepšenie zdravotného stavu lesov

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí. Urbariát pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré získala z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) nenávratný finančný pr&iacut [...]

Published on