Oznamy

Uznesenie z Valného zhromaždenia vlastníkov Urbariátu – pozemkového spoločenstva Spišské Bystré

Viac info tu v prílohe.

Zaznám mandátovej komisie

> Viac info tu v prílohe. 

Oznam o realizovani projektu 8.4 - Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev, ozdravné opatrenia v lesoch

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí. Urbariát pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré získala z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) nenávratný finančný pr&iacut [...]

Oznam o realizovani projektu 8.3 - Projekt na zlepšenie zdravotného stavu lesov

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí. Urbariát pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré získala z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) nenávratný finančný pr&iacut [...]

Published on