Oznamy

Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

Urbariát - pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré

 

 

Úvodné ustanovenie

 

            Urbariát - pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré bolo v súlade                               s ustanovením § 31 Zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách zapísané do registra pozemkových spoločenstiev ako pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou pod registračným číslom 14/96 Práv. 96/03009 - 002 dňa 18.3.1996.

 

         V súlade s ustanovením § 31 Zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách Urbariát - pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré prispôsobilo svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona a dňa 23. februára 2014 pozemkové spoločenstvo schválilo zmluvu o pozemkovom spoločenstve uzavretú vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti.

 

Pokracovanie tu!

 

 

 

<< << Späť na predošlú stránku

Published on