Základné informácie

Rozloha lesných porastov:  490 ha
V katastrálnych územiach: Spišské Bystré, Kravany
LHP platný: Od r. 2016 do r. 2025
Lesohospodársky celok: Spišské Bystré
Počet podielnikov: 800
Výbor:
Predseda  Ing. Ján Orolin
Podpredseda Pavol Barna
Členovia Ing. František Bukovinský
Štefan Kubičko
Ing. Peter Lopuch
Mgr. František Teplický
Terézia Zemanová
Dozorná rada:
Predseda  Ing. Pavol Poracký
Členovia Ing. Ľubomír Olexa
Ján Vitko

 

Published on