Základné informácie

Rozloha lesných porastov:  490 ha
V katastrálnych územiach: Spišské Bystré, Kravany
LHP platný: Od r. 2006 do r. 2015
Lesohospodársky celok: Spišské Bystré
Počet podielnikov: 800
Výbor:
Predseda  Jozef Havaš
Podpredseda Ing. Miroslav Greňa
Členovia Jozef Bendík
Jozef Krupa
Pavol Barna
Bc. František Teplický
Ján Králik
Dozorná rada:
Predseda  Ing. Peter Dominik
Členovia Mgr. Jozef Kundis
Jozef Krolák

 

Published on